Archive for the category "Linnuliigi võistlus 2022"

Liik nr 101: piilpart

Liik nr 100: roo-loorkull

Liik nr 99: soo-loorkull

Liik nr 98: võsa-ritsiklind

Liik nr 97: suitsupääsuke

Liik nr 96: karmiinleevike

Liik nr 95: hänilane

Liik nr 94: piiritaja

Liik nr 93: kõrkja-roolind

Liik nr 92: hahk

Liik nr 91: mustviires

Liik nr 90: metskiur

Liik nr 89: kaldapääsuke

Liik nr 88: punaselg-õgija

Liik nr 87: metstilder

Liik nr 86: öösorr

Liik nr 85: kõrvukräts

Liik nr 84: metskurvits

Liik nr 83: salu-lehelind

Liik nr 82: väike-põõsalind

Liik nr 81: mustlagle

Liik nr 80: plüü

Liik nr 79: kuldhänilane

Liik nr 78: peoleo

Liik nr 77: merisk

Liik nr 76: ööbik

Liik nr 75: vainurästas

Liik nr 74: hall-kärbsenäpp

Liik nr 73: künnivares

Liik nr 72: pruunselg-põõsalind

Liik nr 71: kadakatäks

Liik nr 70: rohevint

Liik nr 69: võsaraat

Liik nr 68: käblik

Liik nr 67: väiketüll

Liik nr 66: vihitaja

Liik nr 65: linavästrik

Liik nr 64: jõgitiir

Liik nr 63: randtiir

Liik nr 62: kalakajakas

Liik nr 61: naerukajakas

Liik nr 60: must-kärbsenäpp

Liik nr 59: sinikael-part

Liik nr 58: vesipapp

Liik nr 57: metsvint

Liik nr 56: mets-lehelind

Liik nr 55: mustpea-põõsalind

Liik nr 54: väike-lehelind

Liik nr 53: musträstas

Liik nr 52: punarind