Archive for the category "Linnuliigi võistlus 2022"

Liik nr 133: valge-toonekurg

Liik nr 132: hoburästas

Liik nr 131: laulurästas

Liik nr 130: pöialpoiss

Liik nr 129: välja-loorkull

Liik nr 128: suurkoovitaja

Liik nr 127: heletilder

Liik nr 126: mudatilder

Liik nr 125: sookiur

Liik nr 124: kivirullija

Liik nr 123: rabapistrik!

Liik nr 122: kalakotkas

Liik nr 121: lõopistrik

Liik nr 120: raudkull

Liik nr 119: hõbehaigur

Liik nr 118: räusk

Liik nr 117: tutkas

Liik nr 116: tikutaja

Liik nr 115: värbrüdi

Liik nr 114: väikerüdi

Liik nr 113: liivatüll

Liik nr 112: sooräts

Liik nr 111: tõmmukajakas

Liik nr 110: tutt-tiir

Liik nr 109: rohukoskel

Liik nr 108: kormoran

Liik nr 107: punajalg-pistrik

Punajalg-tildri nooruk

Liik nr 106: punajalg-tilder

Liik nr 105: väiketiir

Liik nr 104: kõvernokk-rüdi

Liik nr 103: soorüdi

Liik nr 102: hallhaigur

Liik nr 101: piilpart

Liik nr 100: roo-loorkull

Liik nr 99: soo-loorkull

Liik nr 98: võsa-ritsiklind

Liik nr 97: suitsupääsuke

Liik nr 96: karmiinleevike

Liik nr 95: hänilane

Liik nr 94: piiritaja

Liik nr 93: kõrkja-roolind

Liik nr 92: hahk

Liik nr 91: mustviires

Liik nr 90: metskiur

Liik nr 89: kaldapääsuke

Liik nr 88: punaselg-õgija

Liik nr 87: metstilder

Liik nr 86: öösorr

Liik nr 85: kõrvukräts