Archive for the category "Linnud"

Liik nr 146: harakas

Liik nr 145: hallvares

Liik nr 144: suurnokk-vint

Värbkakk

Liik nr 143: kanepilind

Pimeduse piiksuja

Liik nr 142: rüüt

Liik nr 141: hiireviu

Liik nr 140: värbkakk

Liik nr 139: vöötsaba-vigle

Liik nr 138: valgepõsk-lagle

Liik nr 137: rabahani

Liik nr 136: luitsnokk-part

Liik nr 135: ohakalind

Liik nr 134: kägu

Liik nr 133: valge-toonekurg

Liik nr 132: hoburästas

Liik nr 131: laulurästas

Liik nr 130: pöialpoiss

Liik nr 129: välja-loorkull

Liik nr 128: suurkoovitaja

Liik nr 127: heletilder

Liik nr 126: mudatilder

Liik nr 125: sookiur

Liik nr 124: kivirullija

Liik nr 123: rabapistrik!

Liik nr 122: kalakotkas

Liik nr 121: lõopistrik

Liik nr 120: raudkull

Liik nr 119: hõbehaigur

Liik nr 118: räusk

Liik nr 117: tutkas

Liik nr 116: tikutaja

Liik nr 115: värbrüdi

Liik nr 114: väikerüdi

Liik nr 113: liivatüll

Liik nr 112: sooräts

Liik nr 111: tõmmukajakas

Liik nr 110: tutt-tiir

Liik nr 109: rohukoskel

Liik nr 108: kormoran

Liik nr 107: punajalg-pistrik

Piiritaja

Merisk

Jõgitiir

Öine piiksuja

Punajalg-tildri nooruk

Liik nr 106: punajalg-tilder

Mustviires kalaga

Nokatäis vett