Archive for the tag "ränne"

EV 105 ja mustlagled

Liik nr 107: punajalg-pistrik

Aulide ränne

Kahlajate ränne

Liivatüll

Boss

Rändekaaslased

Pikk-kael

Soorüdi portree

Kontrollijad

Soo-rüdid

Kõvernokk-rüdi

Mustlagled

Rüüt

Rändele asumise aeg

Üks paljude seas