Archive for the tag "jõgitiir"

Jõgitiir

Nokatäis vett

Liik nr 64: jõgitiir

Kalaga uhkustaja

Jõgitiirud õhtus

Jõgitiir kivil